Mặt nạ La Prairie Platinum Rate Haute-Rejuvenation Masque 20ml

42.000.000 

ĐIỀU TRỊ HAI BƯỚC TRẺ HÓA ĐÊM

20ml + 12 x 0,7ml