Bạch Kim Quý Hiếm

  • TRẺ HÓA DA
  • Làm giảm sự xuất hiện của tất cả các dấu hiệu lão hóa chính có thể nhìn thấy được
  • Cung cấp hiệu ứng làm mịn đường kẻ đáng chú ý
  • Giúp hỗ trợ cấu trúc bên dưới của da

Bộ sưu tập khác